Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Και νέες μειώσεις στις επιχορηγήσεις των ομοσπονδιών

Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς των αθλημάτων θα συνεχιστούν και φέτος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι η επιχορήγηση για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι 1.500.000 ευρώ, ενώ από τον ΟΠΑΠ έχει ή θα εισπράξει πόσό ακόμα 5.000.000 για την προ-ολυμπιακή προετοιμασία και την Ολυμπιακή Ομάδα που θα πάρει μέρος στο Λονδίνο το καλοκαίρι.
Όπως βλέπετε και στον πίνακα οι μειώσεις θα είναι της τάξης του 10% σε σέση με το 2011 που ήταν μειωμένες επίσης κατά 10% σε σχέση με το 2010. Οι προϋπολογισμοί που αναφέρονται στις 8 ομοσπονδίες έχιν χαρακτήρα προέγκρισης. Η τελική έγκριση θα δοθεί μετά τον έλεγχο των απολογισμών των Ομοσπονδιών για το οικονομικό έτος 2011, που θα γίνει από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η οριστική έγκριση των προϋπολογισμών του 2012 θα γίνει εντός του Απριλίου του 2012, με το δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής των απολογισμών εκπνέει στις 31/3/2012.